Ticari Şirketlerin Birleşmesi ve Bölünmesi

Tasfiye hâlindeki bir şirketin başka bir şirketle birleşmesi mümkün müdür? Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu...